𝗟 𝗢 𝗧 𝗨 𝗦 🩵 رز آبـے

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝗟 𝗢 𝗧 𝗨 𝗦 🩵 رز آبـے

_ گروهی برای دهه 60 / 70 در جمع گلچین ترین ایرانی ها ✨<br>_ چت و ویس کال 24 ساعته فعال و با حضور مدیران ✨<br>_ انواع بازی و سرگرمی ( جرعت یا حقیقت _ دکلمه گویی ) ✨<br>_ مسائل پی وی خود را در گپ عنوان نکنید ✨<br>_ احترام به حقوق دیگران نشانه شخصیت خانوادگی شماست ✨

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 759 members, 31 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:46:32 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM