👑اَِمَِــَِپَِـَِـرَِاَِطَِوَِرَِیَِ👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑اَِمَِــَِپَِـَِـرَِاَِطَِوَِرَِیَِ👑

اینجا گپ 👑ߊ‌ܩܝ݆ߺܝ‌ߊ‌ࡈߊߺࡐ‌ܝ‌ܨ 👑<br>قانون نداره 💪<br>فقط شعور شخصیت میاره😍<br><br>بیا کنارمون موندگار باش نه یادگار🤞👏<br>قانون سنی<br>اقایون 25🕺<br>خانوما 20💃

تعداد عضو در گروه تلگرام
78 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 4:07:37 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM