🎀🧿𝕷𝖔𝖛𝖊 𝖌𝖗𝖔𝖚𝖕🧿🎀

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎀🧿𝕷𝖔𝖛𝖊 𝖌𝖗𝖔𝖚𝖕🧿🎀

مدیرش خاص👌😎<br>❤️ادمیناش با کلاس😊💯<br>❤️جای با مراما تو قلب ماس👈❤<br>💥جای بی ادبا تو لیست سیاس💪<br>❤️لبخند زدنت باعث خوشحالیه ماس😍😁‌<br>‌ 📌شوخی های مثبت 18🚫💦<br> ‌‌ 📌 بحث های دینی و قومیتی ممنوع🚫<br> 📌رنج سنی ۲۴ ب بالا<br> 🎤 ویسکال فعال 🎙🎙🎙

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 358 members, 75 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:46:01 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM