کـ‌ـ‌ـٰံاًّفََـۘۘ✾ُُ:هـ‌َ❁ٜ۪ +30

ثبت گروه و کانال تلگرام

کـ‌ـ‌ـٰံاًّفََـۘۘ✾ُُ:هـ‌َ❁ٜ۪ +30

ماندگار باشید نه به یادگار🦋<br><br>ادب نشانه شخصیت شماست🌺<br>رنج سنی گپ۲۸🦋

تعداد عضو در گروه تلگرام
477 members, 19 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:45:22 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM