👑 من و تو 👑

توجه 👈 فقط یکبار میتونی اینجا باشی چونکه در هر صورت لفت دادن مسدود میشوی و راه برگشتی نیست <br><br>ویس کال ۲۴ ساعته فعال🎙<br>انواع بازی ها: مافیا، صندلی داغ، جرأت و..<br>فعال باشی سریع ادمین میشی😎<br>فقط با جنبه باش و کل کل نکن😉<br>حرف سیاسی = اخراج<br>خوش اومدی به گپ💋♥️

تعداد عضو در گروه تلگرام
292 members, 17 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 2:45:55 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM