عاشقانه✨🔥✨ها🧡

ثبت گروه و کانال تلگرام

عاشقانه✨🔥✨ها🧡

سلام✋<br>فعال باشی ادمینی 👍<br>زیر ۳۰ وارد نشو 👍<br>قوانین خاصی نیست جز معرفت و مرام شما ❤<br>فحاشی توهین&nbsp; به اقوام و ادیان&nbsp; اخراج 👍

تعداد عضو در گروه تلگرام
94 members, 12 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:44:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM