دوسـٌْ‌ٍٖـ۪ٓتـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖنُٖ ❤️ مـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖنـٌْ‌ٍٖـ۪ٓدگـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖرٌْ‌ٍٖ

ثبت گروه و کانال تلگرام

دوسـٌْ‌ٍٖـ۪ٓتـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖنُٖ ❤️ مـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖنـٌْ‌ٍٖـ۪ٓدگـٌْ‌ٍٖـ۪ٓاٌْ‌ٍٖرٌْ‌ٍٖ

گروه: دوستان❤ ماندگار<br>🌹توضیحات:ادب شرط اول 👌👫جمع شدیم که بگیم 🌹و بخندیم و خوش باشیم 💃🏻🕺🏻🎧 وویس کال 🌹فعال ⛔️ تبلیغ ممنوع❌⛔️ مزاحمت برای خانوم ها 🌹ممنوع❌✅ بازی و چالش گروه فعال🎲🎯🎸 🌹موزیک و وویس گروه فعال🎼

تعداد عضو در گروه تلگرام
48 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 2:19:59 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM