💙کافه دوستی💙

خوش اومدین به گپ کافه دوستی ♥️🌷🌷🌷<br>بی ادبی و توهین 🚫<br>آزادی ولی جنبه داشته باش،🤟<br>بحث و پست سیاسی ممنوع<br>موندگار باشین نه یادگار،♥️🌷<br>دور هم خوش بگذرونین،😍<br>پیویتو خودت مدیریت کن <br><br>گروه متاهلین و مجرد های با جنبه<br>محدودیت سنی نداره 👍🏻

تعداد عضو در گروه تلگرام
180 members, 15 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:43:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM