💜دورهمی خوبان💜

ثبت گروه و کانال تلگرام

💜دورهمی خوبان💜

😍دوستان عزیز همگی خوش اومدید😍<br>سن زیر۲۵ممنوع🚫<br>حرف های سیاسی ممنوع🚫<br>باجنبه وارد شود<br>اینجا فحش ممنوع🚫<br>🥰تو این گروه امیدواریم که لحظات شاد و خوبی رو سپری کنید🥰

تعداد عضو در گروه تلگرام
145 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 1:04:55 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM