د۪ٜور۪ٜهـ۪ٜـ۪ٜمـ۪ٜـ۪ٜی۪ تـ۪ٜـ۪ٜهـ۪ٜـ۪ٜر۪ٜان۪ کـ۪ٜـ۪ٜر۪ٜج۪

ثبت گروه و کانال تلگرام

د۪ٜور۪ٜهـ۪ٜـ۪ٜمـ۪ٜـ۪ٜی۪ تـ۪ٜـ۪ٜهـ۪ٜـ۪ٜر۪ٜان۪ کـ۪ٜـ۪ٜر۪ٜج۪

به گروه تهران کرج خوش اومدین😍🌺<br>مطالب رکیک و سیاسی 🚫<br>دورهمی هفتگی✅<br>چالش های باحال و خفن✅<br>صندلی داغ✅<br>بیایید دو دقیقه از دنیای واقعی دور شیم ، دورهم بخندیم✅😄<br>https://t.me/+zEN-14oMTnU0YWU8

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 090 members, 41 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 7:46:07 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM