🌙𝕃𝕠𝕟𝕖𝕝𝕪 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥𝕤🌙

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌙𝕃𝕠𝕟𝕖𝕝𝕪 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥𝕤🌙

🌛به گروه شب های تنهایی خوش آمدین🌜<br>&quot;دوست باشید&quot;<br>📍&quot;محدودیت سنی نداریم&quot;<br>📍&quot;مزاحمت پیوی&quot;⛔️<br>📍&quot;تو گروه بگید بخندین شاد باشین&quot;<br>📍&quot;بی جنبه بازی&quot;⛔️<br>♨️توهین به نژاد، بحث سیاسی=👈ریمو♨️<br>فحش ناموسی ندی که بن میشی جز فحش ناموسی بن نداریم ما☝<br><br>چنلمون <a href="https://t.me/basabas1401">@basabas1401</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
20 814 members, 282 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 7:42:34 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM