❤دورهمی دهه 50 .60❤️

ثبت گروه و کانال تلگرام

❤دورهمی دهه 50 .60❤️

دهه 50🌺60<br><br>سن ورود بالای۳۰زیرسی تشریف نیاره ⛔️⛔️<br>پروف بدون عکس ونام ⛔<br>مدیریت پیوی با خودته ⛔<br>🏁فعال باجنبه باش ادمینی 🏁

تعداد عضو در گروه تلگرام
507 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:32:14 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM