꧁⳼💞گـــروه عاشقـــان💞⳹꧂

ثبت گروه و کانال تلگرام

꧁⳼💞گـــروه عاشقـــان💞⳹꧂

🌹﷽ 🌹<br>خوش اومدی به❤❤گرًّوّهّْ⚜عاشقان⚜❤<br>🔱 رفتن به⚜PV⚜ریمو🔱<br>🔱فقد⚜چت⚜کن خوش باش🔱<br>🔱بی جنبه⚜نیاد🔱<br>🔱لینک دادن⚜ریمو🔱<br>🔱رد ⚜سنی⚜ نداریم🔱<br>🔱بعث⚜قومی⚜سیاسی⚜ریمو🔱<br>🔱مانده گار⚜باش⚜ن یاد گار🔱<br>🔱 ادبزن🔱تاج🔱سری🔱<br>🔱بازی تو ویس کانال⚜

تعداد عضو در گروه تلگرام
37 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:15:48 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM