دَِوَِرَِهَِمَِــَِیَِ لَِاَِڪَِــچَِرَِیَِ

ثبت گروه و کانال تلگرام

دَِوَِرَِهَِمَِــَِیَِ لَِاَِڪَِــچَِرَِیَِ

🌺به گپ خودتون خوش اومدین🌺<br>پیوی دخترا بدون اجازه ممنوع📛<br>ولی مخ زنی ازاد👫<br>زیر ۱۸ سال ریم میشه📛<br>تبلیغ کانال,گروه📛<br>دعوا,توهین ممنوع📛 <br><br>🦋ما جمع شدیم ک غم هامون فراموش بشه بخندیم پس به همدیگر بی احترامی نکنیم <br>🌾باتشکر🌾

تعداد عضو در گروه تلگرام
278 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:14:34 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM