🌻چتـ۪۪ـؒؔـ۪۪ـِْڪــدٍٕه متاهلام‌ـ‌ـ‌ـ‌ـج‌ـ‌ـ‌ـ‌ـرد‌ا 🌻

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌻چتـ۪۪ـؒؔـ۪۪ـِْڪــدٍٕه متاهلام‌ـ‌ـ‌ـ‌ـج‌ـ‌ـ‌ـ‌ـرد‌ا 🌻

چتکدهـ متأهلا و مجردا😊<br>مخ زنی ازاد تا میتونی مخ بزن👩‍❤️‍💋‍👩<br>بازیـ با کلـیـ جایـزهـ نقدیـ🎮<br>جـایـزهـ و شـارژ بـرا اونـیـ کـ فـعال ترهـ🎁<br>ویـس کـال ۲۴سـاعتـهـ🎤<br>عــشـق و صـفا دور هـمــ❤️<br>بحث سیاسی اکییدا ممنوع🤬

تعداد عضو در گروه تلگرام
17 030 members, 86 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:09:11 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM