👑𝑉𝐼𝑃 𝐾𝒉𝑎𝑛_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑𝑉𝐼𝑃 𝐾𝒉𝑎𝑛_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒👑

گروه خان بزرگ<br>کرج و تهران<br>دورهمی هفتگی مختلط<br>پارتی ودنس مختلط <br>گردشگری وطبیعت گردی مختلط<br>بازی های مافیا.حکم.تخته حضوری و آنلاین مختلط<br>شوخی و بگو بخند درحده جنبه مخاطبت آزاد<br>رل زدن متشخصانه آزاد . پی وی بارضایت طرفین<br>حاشیه سازی و تومخی شدن ممنوع<br>بحث ممنوع

تعداد عضو در گروه تلگرام
7 437 members, 56 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:08:12 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM