دوستان خوب

به گپ ما خوش اومدید💥😍<br>محدودیت سنی نداریم🩷 🤩<br>تبلیغات ممنوع ⛔️<br>لینک ممنوع ⛔️<br>بی احترامی ممنوع ⛔️<br>پیوی ممنوع ⛔️<br>چس ناله ممنوع ⛔️<br>پست مثبت 🔞 ⛔️<br>دعوا ممنوع🚫<br> امیدوارم لحظه های خوبی کنار هم داشته باشیم🫶🏻🤍

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 638 members, 12 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/31/2023 4:42:39 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/3/2024 4:42:00 PM