♤༄𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐘༆◇

ثبت گروه و کانال تلگرام

♤༄𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐘༆◇

⭕️ بازگشت همه بسوی دموکراسی است ⭕️ <br> <br>⭕️ ﺩﺭ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮنی ﺟﺰ ﺷﻌﻮﺭ ﺣﻜﻔﺮﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻨﺠﺎ&nbsp;ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺮ کسی ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺷﻌﻮﺭ و ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻥ ﻓﺮﺩ است ❌

تعداد عضو در گروه تلگرام
70 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/31/2023 4:31:15 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/3/2024 4:31:00 PM