♡𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈♡💋

ثبت گروه و کانال تلگرام

♡𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈♡💋

ماچینگ💋𖣔︎دهه 60💋70❥<br>ورود افراد زیر22سال 🚫<br>عکس و اسم پروفایل الزامی😋<br>ممبر دزدی=اد زدن کل گپت اینجا🤡<br>بحث سیاسی ممنوع👌<br>چت فقط فارسی🤠

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 473 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:05:12 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM