𖣁🇦‌🇷‌🇮‌🇦‌🇾‌🇮‌𖣁

ثبت گروه و کانال تلگرام

𖣁🇦‌🇷‌🇮‌🇦‌🇾‌🇮‌𖣁

💚🤍❤𖣁🇦‌🇷‌🇮‌🇦‌🇾‌🇮‌𖣁 💚🤍❤<br>🤠رل زنی ازاد مخ زنی ازاد<br>💫قانون خاصی نداریم بچه نیستی <br>💫موادب باش جلو خانواده<br>💫ممبر دزدی نکن که اخر عاقبت خوبی برات نداره <br>💫فحاشی نداریم<br>💫محدودیت سنی نداریم<br>💫+۱۸نداریم بفرستی بای بای<br><br>https://t.me/+FQPrFDxucrEzZGI

تعداد عضو در گروه تلگرام
212 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:28:11 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM