متن کوتاه | متن مکث

ثبت گروه و کانال تلگرام

متن کوتاه | متن مکث

🇮🇷<br>متـن مکـث<br>تکس های کوتاه انگلیسی به فارسی .<br><br><a href="https://t.me/S00All">@S00All</a><br>‌<br>‌

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 610 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 2:00:01 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM