✨گًٍـپًٍ شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی✨

ثبت گروه و کانال تلگرام

✨گًٍـپًٍ شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی✨

💕 شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی💕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماعاشق فهم وادب و معرفتیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماخاک قدوم هرچه زیبا صفتیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از زشتی کرداردگرخسته شدیم&nbsp;&

تعداد عضو در گروه تلگرام
219 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:27:31 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM