•𝑪𝑹𝑼𝑺𝑯 𝑳𝑨𝑵𝑫•

ثبت گروه و کانال تلگرام

•𝑪𝑹𝑼𝑺𝑯 𝑳𝑨𝑵𝑫•

﴾•𝙬𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤•﴿<br>❤️‍🔥•𝑪𝑹𝑼𝑺𝑯 𝑳𝑨𝑵𝑫•❤️‍🔥<br>𝐜𝐫𝐮𝐬𝐡 𝐛𝐞𝐳𝐚𝐧 𝐣𝐨𝐟𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐲𝐝𝐚 𝐤𝐨𝐧😈<br>➛ 𝒋𝒂𝒏𝒃𝒆 = 𝒃𝒂𝒍𝒂 🔝<br>➛ 𝒎𝒂𝒉𝒅𝒖𝒅𝒊𝒂𝒕 𝒔𝒆𝒏 𝒗𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒉𝒓 = ❌<br>➛ 𝒑𝒗 = 𝒃𝒂 𝒆𝒋𝒂𝒛𝒆 💬 <br>➛𝒍𝒊𝒏𝒌 = 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆 🚫

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 616 members, 19 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:26:33 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM