سینگلهای بدبخت🥴🥴😉🤣

ثبت گروه و کانال تلگرام

سینگلهای بدبخت🥴🥴😉🤣

➬‌ؔٛٚؔ<br>وییس کال 24🕰️فعال<br>رده ی سنی 50🎱60👑70💦80🙈<br>بازی های(پارتنر😍مایک بسته🤤عروس دوماد🤵👰قارچ🍄موزیک تقدیمی🎺🎷صندلی داغ🥴🤯میکروفون🎤)<br>پی وی بدون اجازه ⛔⛔<br>ادمین به شرط فعالیت بالا <br>خوش اومدی ب جمع ما دلبرجان😍😍🤤🙈بی ادبی وتوهین🚫رل بزن🤩

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 128 members, 20 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 7:22:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM