💙 👑♬جَزایرِ قَناریِ$€👑 💙

ثبت گروه و کانال تلگرام

💙 👑♬جَزایرِ قَناریِ$€👑 💙

تو دنیای واقعی فکر،خیال و مشکلات زیاد داریم اینجا جایی باشه برای فراموش کردن مشکلات<br>انسان باشیم...

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 097 members, 22 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:25:20 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM