𝑲𝑶𝑳𝑩𝑬𝑫𝑶𝑶𝑺𝑻𝑰

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝑲𝑶𝑳𝑩𝑬𝑫𝑶𝑶𝑺𝑻𝑰

تنظیم قوانین 📌باعرض ادب لطفا قوانین گروهو مرور کنید قبل چت کردن<br><br>🌿🌿<br>♨️🚸 ورود همه سنین آزاد میباشد 👍<br>♨️پیوے شخصیہ و خودت مدیریت ڪن🤞<br>♨️ادب و احترام شرط💯<br>♨️بحث یا پست سیاسی ممنوع🚫<br>تهران پردیس

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 236 members, 33 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 4:34:30 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM