🔮𝙄𝙎𝙁𝘼𝙃𝘼𝙉🔮𝙋𝙀𝙉𝙏𝙃𝙊𝙐𝙎𝙀🔮

ثبت گروه و کانال تلگرام

🔮𝙄𝙎𝙁𝘼𝙃𝘼𝙉🔮𝙋𝙀𝙉𝙏𝙃𝙊𝙐𝙎𝙀🔮

اصفهان و حومه <br>به گپ خودتون خوش اومدین <br>هرشب بزن به کوب🎤 بازی های جدید و بروز <br>ویسکال 🔊۲۴ ساعته <br>فعال باش،ادمین باش😉<br>پیوی خانوم‌ها بدون اجازه🚫ممنوع❤<br>بی ادبی به اعضا =اخراج <br>هر هفته میت داریم👫

تعداد عضو در گروه تلگرام
917 members, 12 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 4:30:05 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM