مـیتینگ👑༆𝗧𝗘𝗛𝗥𝗔𝗡🇮🇷𝗞𝗔𝗥𝗔𝗝༆

ثبت گروه و کانال تلگرام

مـیتینگ👑༆𝗧𝗘𝗛𝗥𝗔𝗡🇮🇷𝗞𝗔𝗥𝗔𝗝༆

اسلامشهر شهریار فردیس شهرقدس مارلیک✔️<br>جنبه فول 👌≼❀<br>بحث و دعوا برخورد میشه...<br>مزاحمت برا خانوم ها⛔<br>زیر 20سال ممنوع⛔<br>🕺💃هرهفته جمعه ها دورهمی داریم با بزن برقص <br>(کافه🌇.باغ🏕.طبیعت گردی🏞)<br>ایدی چنلمون. <a href="https://t.me/dorhamiMT">@dorhamiMT</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 014 members, 109 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 3:02:33 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM