𝒄𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔🌵

در صورت مشاهده هرگونه توهین و فحش <br>و اسپم بدون اخطار بن میشید.<br><br>✅<a href="https://t.me/mehdi1995f">@mehdi1995f</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 910 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:52:51 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM