رفقای بامرام💞

https://t.me/+d0oienp7QN8yMDk0<br>گپ دوستانه دهه 60<br>ورود افراد زیر 30سال🚫<br>بی احترامی وشاخ بازی🚫<br>پیوی بدونه اجازه🚫<br>ویسکال 24ساعته فعال🎙<br>چالش وبازی وسرگرمی

تعداد عضو در گروه تلگرام
216 members, 17 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/26/2023 2:09:06 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM