🦋🌊▬▬═ناسیونال═▬▬🦋🌊

ثبت گروه و کانال تلگرام

🦋🌊▬▬═ناسیونال═▬▬🦋🌊

اصفهان ناسیونال شعبه مختار . اسمهای مشابه درحالی اسکی از ما★دورهمی بهترینهای دهه ۶۰ و ۷۰ اصفهان&nbsp;&nbsp; ⃟꙰⚘<br>بحــث☜سیاســـی⸙ مذهــبی ⸙ممـــنوع&nbsp;&nbsp; ⃟꙰⚘<br>&rlm;فَقط آدَم باش &nbsp; مهم نیس بِ چی معتَقِدی&nbsp;&nbsp; ⃟꙰⚘<br>پیوی نرو که با گوجه میزنیمت 🍅🍅<br> ❁༒❤💙💜💚💛🧡༒❁

تعداد عضو در گروه تلگرام
17 242 members, 75 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:51:53 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM