👑💙چــشـمــڪــ💙👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑💙چــشـمــڪــ💙👑

بسم الله الرحمن الرحیم<br>&nbsp;&nbsp;  &nbsp;   🧡چَِشَِـَِمَِــَِڪَِــ🧡<br>🦋مایـڪ بسـتہ - حڪـــم تارگــت - اســـم فامــیل - فایــت💣<br>🦋چالــش⇠خواننــدگے 🎤- دڪلمه خــوانے🎵 - شخصیــت شنـــاسے 🎭<br>❌ توهیـــن - بے احتـــرامے ∅ 🕊⍣.لـیـنـکـ⛔<br>🦋بـحـثـ سـیـاسـیـ📛

تعداد عضو در گروه تلگرام
8 591 members, 92 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:39:01 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM