🇮🇷طࣴ͑͗ــ↭͜͡ــࣲؔـ℘ـࣰ͙ـراں͑͗ᵛˡᵖچࣰ͎ــࣲ↭͜͡ـــࣲ͛ࣵـٮࣴــ͑͗ــ🇮🇷

ثبت گروه و کانال تلگرام

🇮🇷طࣴ͑͗ــ↭͜͡ــࣲؔـ℘ـࣰ͙ـراں͑͗ᵛˡᵖچࣰ͎ــࣲ↭͜͡ـــࣲ͛ࣵـٮࣴــ͑͗ــ🇮🇷

﷽<br>─✦─<br>◈ ➛𝐖𝐄𝐋𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 💎⬮<br>◈ ➛𝐂𝐇𝐀𝐋𝐄𝐒𝐇🔮 ⬮<br>◈ ➛𝐕𝐎𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐋 🎤🎶⬮<br>◈ ➛𝐆𝐀𝐌𝐄 💻 ⬮<br>◈ ➛𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐍𝐀𝐙𝐀𝐑 ⚠︎⬮<br>◈ ➛𝐌𝐎𝐊𝐇 𝐁𝐙𝐍 𝐇𝐀𝐋𝐀𝐄𝐓 ⚠︎⬮<br>◈ ➛𝐎𝐖𝐍𝐄𝐑: <a href="https://t.me/Aboutrahmani">@Aboutrahmani</a> ⚠︎⬮<br> ◈ ➛𝐆𝐏 𝐋𝐈𝐍𝐊: <a href="https://t.me/TehranVipChat">@TehranVipChat</a> 🔮⬮<br><br>─✦─

تعداد عضو در گروه تلگرام
100 071 members, 616 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:37:35 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM