ܦ̇ߊ‌ܢ̣ߺ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡅ߭ܘ

ثبت گروه و کانال تلگرام

ܦ̇ߊ‌ܢ̣ߺ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡅ߭ܘ

&nbsp;#ویس ܭآل🎙همه ساعته آزاد <br>#ترجیحا دخترا بالای ۱۵ و پسرا بالای ۱۸ باشین بهتره<br>#گپ تازه تاسیسه بمون ادمین شی✌️<br>#پیوی تون ب خودتون مربوطه <br>#احترام شرط باهم بودنه<br>#اگه میخوای بری از اول نیا

تعداد عضو در گروه تلگرام
522 members, 24 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:23:18 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM