گروه نسخه خوانی زاهدان

ثبت گروه و کانال تلگرام

گروه نسخه خوانی زاهدان

این گروه صرفا برای کمک به همکاران عزیز در خواندن نسخ ناخوانا و دشوار می باشد<br><br>پیام غیر مرتبط=حذف از گروه❌<br><br>https://t.me/+Vw63_MurRydjZjVh

تعداد عضو در کانال تلگرام
163 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/20/2023 4:47:08 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM