🌹جزیره مهربانی🌹

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌹جزیره مهربانی🌹

✍به گروه جزیره مهربانی خوش آمدید🌺<br>✍آقایون زیر ۲۸ سال لطفا لفت بدید🌺<br>✍خانما زیر ۲۵ سال لطفا لف بدید🌺<br>✍قانون ما بافرهنگ‌ ومودب بودنه🌺<br>✍چت ازاد .پست آزاد .پی وئ کسی نباشید🌺<br> ✍بحث سیاسی ومذهبی ممنوعه🌺<br>✍ویس کال و با بازی های عالی🌺

تعداد عضو در گروه تلگرام
264 members, 19 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/18/2023 2:52:08 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM