ناله کن کونکش

🙏هدف آیسان از این کانال درک گذر سریع زمان<br> و تلنگریست برای کسانی که قدر زمان را نمیدانند🙏

تعداد عضو در کانال تلگرام
20 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:12:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM