غَمِ عِشق

❤️💚🍂ویترینی از جملات قصار و اشعار ناب 🍂💚❤️<br><br>🍃تا با غم عشق تو مرا کار افتاد <br>بیچاره دلم در غم بسیار افتاد🍃<br><a href="https://t.me/g_eshgh">@g_eshgh</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
2 112 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:06:20 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM