𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐮𝐲𝐬

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐮𝐲𝐬

ازاد عشقتو پیدا کن😃<br>خوشومدین #شیراز #تهران #یاسوج و... <br>متاهلا مجردا رنج سنی نداریم فقط ادب داشته باشی حله در غیر اینصورت ریمو میشی رفیق<br>#صندلی_داغ #کال_۲۴ #بازی #چالش

تعداد عضو در گروه تلگرام
503 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:44:53 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM