♡/حس‌آرامش🌹❤️

ثبت گروه و کانال تلگرام

♡/حس‌آرامش🌹❤️

♡/درهر اکانت مَجازی قَلبی[♥️]در تپشه<br>مراقب حَرفهایمان باشیم<br>♡/ ادب نشانه شخصیت شماست...<br>♡/ ماندن در گروه ب شرط ادب🤍❤️<br>♡/ لینک و تبلیغات⛔<br>♡/ بی ادبی و دعوا و فحش ⛔<br>♡/ مزاحمت در پیوی ⛔

تعداد عضو در گروه تلگرام
813 members, 37 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 10:11:48 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM