🧿💕گروه شبهای دوستانه💕🧿

ثبت گروه و کانال تلگرام

🧿💕گروه شبهای دوستانه💕🧿

بدون اجازه پیوی هم نرید🚫<br>بی اجازه و بدون موجه بودن بلاک نکنید🚫<br>بی احترامی و بی حرمتی به مدیرها ریمو 🚫<br><br>https://t.me/+vqf3e7E4iAE4OGRk<br><br> سلام و جواب سلام واجبه🌹<br>🍁پی وی ممنوع🍁🦋 <br>🍁مثبـت🔞وبے ادبے وبحث سیاسی دینی⇚ممنـوع🦋<br>️🦋تو کار ادمین ها ممنوع🤴👸

تعداد عضو در کانال تلگرام
44 398 members, 564 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 3:57:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM