🥰گلچین بامعرفتای دهه🌺 ۵۰ 🌺۶۰🥰

ثبت گروه و کانال تلگرام

🥰گلچین بامعرفتای دهه🌺 ۵۰ 🌺۶۰🥰

فقط با جنبه ها بیان💞💣<br><br>قوانین؛<br><br>گیف یا فیلم پورن⛔️<br><br>چت سکسی یا فحاشی⛔️<br><br>⛔دزدی کردن از گپ مساوی با خالی کردن گروهت⛔<br><br>رنج سنی گروه ۳۰ سال ب بالا

تعداد عضو در گروه تلگرام
664 members, 68 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 3:09:32 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM