Ŝ𝓔VεⓃ 𝓈𝒶Ť𝐑 CʰÃᵗ

ثبت گروه و کانال تلگرام

Ŝ𝓔VεⓃ 𝓈𝒶Ť𝐑 CʰÃᵗ

خـٜٓـٍٜـٜ℘و&#39;‌شٍٜ۩↜‌&#39;اَُ&#39;ِمدٍٖ❦یٜ٘دٍٖ🍹❤️<br><br>اگه میخوای دیگران بهت احترام بذارن<br>اول خودت به خودت احترام بذار🍃 🤍<br>࿇➛ᴠᴏɪᴄᴇ ᴄᴀʟʟ➠24ʜ🕛🎙✬<br>࿇➛🎶ᴍᴜꜱɪᴄ➠ᴛɪᴍᴇ🔊🤍✬<br>࿇➛🎮ɢᴀᴍᴇ➠ᴛɪᴍᴇ🏆✬<br>࿇➛❌ʟɪɴᴋ➠ɴᴀᴢᴀʀ⛔️✬<br>࿇➛😡ᴅᴀᴀᴠᴀ➠ɴᴀᴋᴏɴ👊✬<br>࿇➛🐑ᴘᴠ➠ɴᴀʀᴏ🌵✬<br>࿇➛🔞ꜱᴏᴏꜱᴋɪ➠ɴᴀᴢᴀʀ🚫✬

تعداد عضو در کانال تلگرام
191 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/7/2023 4:13:07 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM