👑 شیرازچت 👑

❤️دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف <br>اما رفیق بر همه چیز مقدم است💫❤️. <br>⚡️درخواست شما به زودی تایید میشود لطفا شکیبا باشید⚡️

تعداد عضو در گروه تلگرام
461 members, 31 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:38:58 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM