🌺 دورهمی دوستانه ☕️🌺

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌺 دورهمی دوستانه ☕️🌺

قوانین گروه <br>پست غمگین ممنوع ⛔️<br>آهنگ غمگین ممنوع ⛔️<br>شادی تا بینهایت آزاد 🥰🥰<br><br>شوخی آزاد در حدی که ناراحت نشید <br>باهم بگید بخندید و دوست باشید 😍<br><br>رنج ورود بالای ۲۵ سال به گروه آزاده ❣❣

تعداد عضو در گروه تلگرام
75 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:37:32 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM