🌲کاج🌲

🥳دورهمی تهران🥳<br>❌همه به سن تشخیص رسیدیم که بدونیم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.❌<br>✔️ عکس و اسم پروفایل الزامیست❌ <br>✔️گیف، عکس، فیلم،پست🔞⛔<br>✔️ مزاحمت و بحث بخصوص با خانما ⛔<br>✔️ بحث سیاسی و کل کل فوتبالی⛔<br>✔️کنار هم خوش باشید🫂

تعداد عضو در گروه تلگرام
70 members, 14 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:35:48 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM