انجمن برنامه نویسی

ثبت گروه و کانال تلگرام

انجمن برنامه نویسی

ایجاد تعامل، فرصت های شغلی و آموزش در زمینه برنامه نویسی<br><br>از دوستان خود جهت بهرمندی از مزایای این انجمن دعوت نمایید 😍😍😍<br><br><br>لیست انجمن ها و قوانین گروه:<br><a href="https://t.me/forum_list">@forum_list</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
54 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:32:31 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM