♗☂ 𝐂𝐀𝐅𝐄 𝐓𝐄𝐇𝐑𝐀𝐍 & 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐉 ☂♗

ثبت گروه و کانال تلگرام

♗☂ 𝐂𝐀𝐅𝐄 𝐓𝐄𝐇𝐑𝐀𝐍 & 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐉 ☂♗

▽͟͞𖠇▴⸼W̸L̸C̸ B̸X̸▹<br>♗☂ 𝐂𝐀𝐅𝐄 𝐓𝐄𝐇𝐑𝐀𝐍 &amp; 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐉 ☂♗<br>تایم شعر ودکلمه اهنگ🎸🎺🎷<br>بازی وویسکال همراه باجایزه<br>یـهـ جـمـعـ سـادهـ☂𖡃☻&nbsp;<br>دعـوا😝عـاشـقـیـ ♥️کـاتـ❤️‍🩹<br>احـتـرامـ و جـنـبـهـ بـالـا🔺🙏<br>پـیـویـ حـریـمـ شـخـصـیـ❌❗<br>بحث سیاسی ممنوع⛔

تعداد عضو در گروه تلگرام
20 505 members, 444 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/5/2023 2:18:11 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM