🍁🍂 کلبه مـ‌ـ‌ـ‌ـن‌ـ‌وـ‌ـ‌ـ ت‌وـ‌ـ‌ـ‌🍂🍁

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍁🍂 کلبه مـ‌ـ‌ـ‌ـن‌ـ‌وـ‌ـ‌ـ ت‌وـ‌ـ‌ـ‌🍂🍁

دلم کلبه ای می‌خواهد میان برفها ودرکوهستانی که جز تو هیچکس اینجا نباشد هر صبح بیدار شدم ذوق کنم که برف باریده که هوا سردتر شده وتو باچشمانی خمار درآغوشت پناهم دهی🍂🍁 ب گپ من تو خوش آمدی همه احترام و چت کردن دست خودته خودت مدیر خودت باش باتشکر 🏠🍂❤

تعداد عضو در گروه تلگرام
148 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/5/2023 1:48:38 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM