▌│█║▌║▌║پـــارسِــه ║▌║▌║█│▌

ثبت گروه و کانال تلگرام

▌│█║▌║▌║پـــارسِــه ║▌║▌║█│▌

هرگز کسی هر آنچه که میگفت نبود&#33;<br>شما لایق بهترین ها هستین خوش اومدین ❤️🍷<br>دَِعَِوَِاَِ مَِــَِمَِــَِنَِوَِعَِ<br>#سوپر #شیراز 🌟<br>#گپ #برای #عموم #ازاد 🌟<br><br>🌈 #ابـرگـپـ #تهران_کرج 🌟<br>✨ #متأهلین #مجردین✨<br>#ما_بهترینیم👐🏽🧿<br><br>مالک <a href="https://t.me/eloneboy">@eloneboy</a><br>مالک <a href="https://t.me/mamad_kodetagar">@mamad_kodetagar</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
18 324 members, 306 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/5/2023 1:46:30 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM